Събития

dsc0117-copy_678x410_crop_478b24840a
21.12.2017 16:20
Събития

Академична лекция „Кратък исторически преглед от Европа. Саниране и реконструкция на заварените сгради“

Корпус 2, зала 303

Организатор:
департамент „Архитектура“

Лектор:
гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски

Участници:
студенти от МП „Архитектура“

Обучението по архитектурни конструкции е от особено значение за архитектурното образование. Темата е избрана прецизно и се явява надграждаща учебното съдържание. Лекцията ще бъде последвана от дискусия и ще е от изключителна полза за бъдещите архитекти.

Гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски е щатен преподавател към Магистърски факултет на НБУ. В МП „Архитектура“ провежда аудиторни лекционни курсове, които са фундаментални за архитектурното образование. Това са курсовете по сградостроителство и архитектурни конструкции. Също така води тренингите и проектите към тях.

Научните му интереси са разностранни и са насочени в областта на съвременната архитектура, новите строителни схеми, системи, материали, техники и технологии. По-специален интерес за него представлява използването им в проектирането и строителството на сгради и съоръжения, свързани с живота и бита на хората от третата възрастова генерация. Има повече от 20 години проектантски опит, половината от който е натрупан в някогашната ФРГ.