facebook

Събития

untitled-3_678x410_crop_478b24840a
23.09.2021 16:30
Събития

Академия за климатични промени в България: „Climate Change Académie“

Галерия УниАрт

Организатори: 
департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
Budakov Films
EIT Climate KIC

Водещи:
доц. д-р Илия Кожухаров, ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
гл. ас. д-р Петьо Будаков

Участници:
студенти от програмите на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Нов български университет ще има честта и удоволствието да е официален партньор на първата в България по рода си академия за климатични промени – „Climate Change Académie“. Този проект е ръководен и координиран от Budakov Films, както и финансиран от EIT Climate KIC (инициатива на Европейския съюз за разработване на иновации в областта на климатичните промени, която работи активно за ускоряване на прехода към свят с нулеви въглеродни емисии. Организацията е финансира предимно от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който е част от структурата на Европейския съюз. Проектът се финансира в рамките на RIS EduEx 2021 – Climate Academy.

С оглед на иновативните и успешно наложени практики възпрепятстващи изменението на климата в редица насоки, Нов български университет следва образа на първата „зелена“ академична институция в България, налагаща висока степен на дигитализация и рационално използване на своите ресурси. Тъй като мисията на НБУ е да възпитава социално отговорни и предприемчиви личности, то университетът не може да остане безучастен към инициативите и политиките на Европейския съюз, касаещи ограничението на изменението на климата, както и преследването на голямата цел – Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Climate Change Académie има за цел да насърчи младото поколение в България да предприеме спешни и незабавни действия за ограничаването на негативните последствия предизвикани от глобалното затопляне. Тъй като образованието е ключов аспект при решаването на този проблем, целта на този проект е да повиши осведомеността по темата сред студентите, както и да създаде т.нар. „зелена култура“, чрез разработване на проекти в тясно сътрудничество с бизнеса – новостартиращи компании и предприемачи в този сектор.

В рамките на три месеца, студентите от програмите на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ не само ще се запознаят с най-съществените аспекти на т.нар. „кръгова икономика“, но и ще разработят дигитални кампании, касаещи решаването на най-наболелите за страната ни екологични проблеми.

Студентите ще имат възможност да работят в екипи и сами да изберат един от основните шест проблема, както и тяхната целева група в конкретния регион:

#1 Проблем: Липса на чист въздух
#2 Проблем: Занижено качество на питейната вода и намаляващите естествени водоизточници.
#3 Проблем: Дефицит на здравословни храни и свръх консумация
#4 Проблем: Недостиг на достатъчен „зелен транспорт“
#5 Проблем: Липса на т.нар. интелигентно управление на сметопочистването
#6 Проблем: Слабо развити „умни“ градове

В рамките на проекта, участниците ще бъдат консултирани и напътствани от доц. д-р Илия Кожухаров – Ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, гл. ас. д-р Петьо Будаков, както и г-н Джанлука Копола – президент на the European Digital Learning Network, които ще координират проектните дейности и формират журито на първото издание на Академията за климатични промени в България.

Паралелно с това, ще се проведе и уъркшоп, в който участниците ще се запознаят с успешни практики в областта на „design thinking“ и дигиталния графичен дизайн касаещ успешното създаване на социални кампании. Студентите ще имат възможност да експериментират и приложат усвоените умения, както и аргументират своите тези и преосмислят своите креативни идеи.

По покана на Доц. Кожухаров и д-р Будаков в събитието ще вземат участие още представители на иновативни „зелени“ стартъпи, представители на общини и областни администрации, експерти които са пряко ангажирани със създаването на директиви касаещи ограничаването на т.нар. „климатичен отпечатък“, представители на европейски неправителствени организации и т.н.

Студентите ще представят публично своите финални проекти на 29-и ноември, като победителят избран от журито ще получи награда под формата на образователен продукт, съответстващ на стойност от 2000 EUR.


За EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC е инициативата на Европейския съюз за разработване на иновации в областта на климатичните промени, която работи за ускоряване на прехода към свят с нулеви въглеродни емисии.
С основно седалище в Амстердам, EIT Climate-KIC е базирана още в тринадесет локации из цяла Европа и провеждаща дейности сред 39 държави.

Организацията е създадена през 2010 г. и се финансира предимно от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който е част от структурата на Европейския съюз.

Като общност за знания и иновации (Knowledge and Innovation Community - KIC), EIT Climate-KIC обединява повече от 400 партньори от бизнеса, академичните среди, обществеността и неправителствения сектор, като основната цел е да създаде експертни мрежи, чрез които да се разработват и предлагат на пазара иновативни продукти, услуги и бизнес модели, които да ограничат негативното въздействие на климатичните промени и спомогнат за това Европа да се превърне в първия климатично-неутрален континент до 2050 г.

Повече информация за инициативите и дейностите на EIT Climate-KIC може да научите тук.