facebook

Събития

p1140646-copy_678x410_crop_478b24840a
26.06.2015 14:40
Събития

Автоматично анотиране на текст и морфологична многозначност

Семинар

Корпус 2, зала 405

Организатор:
департамент „Англицистика“
Лаборатория за езикови технологии

Водещи:
доц. д-р Кирил Симов
доц. д-р Петя Осенова
д-р Станислава Кънчева

Модератор:
доц. д-р Мария Стамболиева

Участници:
преподаватели от НБУ

Ще бъде представен дисертационният труд на Станислава Кънчева „Морфологичната многозначност в българския език“. Трудът е посветен на многозначността – едно от най-големите предизвикателства пред автоматичната обработка на естествен език, – на типовете многозначност и подходите при разрешаването ѝ. В дисертацията е използван морфологично анотираният корпус Бултрибанк, проектиран и разработван от екип с ръководител доц. д-р Кирил Симов. Научен ръководител на дисертацията е доц. д-р Петя Осенова.