Събития

smartcom_678x410_crop_478b24840a
06.12.2018 13:00
Събития

Автоматизация на проектирането в микроелектрониката. Съвременни тенденции в телекомуникациите. Вградени микрокомпютърни системи

Семинар – представяне на възможности за стаж

Библиотека, Семинарна зала

Организатори:
департамент „Телекомуникации“,
департамент „Информатика“,
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
Смартком България АД

Водещи:
инж. Валентин Деведжиев
инж. д-р Добромир Гайдажиев
инж. Минко Златанов
инж. Симеон Иванов

Модератор:
доц. Иван Узунов

Участници:
студенти от програмите на департамент „Телекомуникации“ и департамент „Информатика“


Програма:

Общо представяне на Смартком България АД – създаване, история, етапи и области на развитие.

Представяне на съвременните технологии за производство и проектиране на интегрални схеми и на системите за тяхното автоматизиране. Представяне на работата на фирма „Смартком България“ АД в разработката на различни модули от системите за автоматизация, както и на възможностите за стажове и кариерно развитие на студентите.

Представяне на съвременните технологии за пренос на данни. Представяне работата на направление „Пренос на данни“, като част от фирма „Смартком България“ АД в предоставянето на услуги по изграждане на клиентски преносни уплътнителни мрежи.

Представяне на съвременните технологии и насоки в развитието на вградените микрокомпютърни системи - разработка и внедряване на мрежови, оптични и електрически устройства и системи, сензорни мрежи и системи с ниска консумация. IoT. технологии с отворен код.

Инж. Валентин Деведжиев е завършил ТУ  София, специалност „Съобщителна техника“ през 1980 г. От 1980 до 1992 работи като конструктор в Институт по съобщителна промишленост  гр. София. От 1992 е съдружник в „Смартком България“ АД, като в момента е директор на дъщерната ѝ фирма СмартЛаб България. Има дългогодишен опит и познания в телекомуникациите, компютърните мрежи, проектирането на електронни изделия и технологията на производството им. Повече от 20 г. обучава и подготвя кадри с различно ниво на образование за работа във фирмата.

Инж. д-р Добромир Гайдажиев е завършил ТУ-София (бакалавър 2002, магистър 2009, д-р 2017), специалност „Електроника“, и е ръководител на отдела (около 90 специалисти) за разработване на системи за автоматизирано проектиране в микроелектрониката в „Смартком България“ АД. Защитен докторат в ТУ-София в областта на микроелектрониката.

Инж. Минко Златанов е завършил ТУ-София през 2012 година, специалност „Комуникационна техника“ и технологии и е ръководител на отдел „Пренос на данни на „Смартком България“ АД.

Инж. Симеон Иванов е завършил ТУ-София през 1999 година, специалност „Комуникационна техника и технологии“ и е ръководител на отдел „Хардуер“в направление „Собствени продукти“ на „Смартком България“ АД.