facebook

Събития

inside3_678x410_crop_478b24840a
11.11.2021 10:00
Събития

Честване на 200 години от рождението на Фьодор Миха̀йлович Достоѐвски (11.11.1821 г. – 9.02.1881 г.)

Книжарница и галерия „НБУ в центъра“


От 11.11 до 18.11 в Книжарница и галерия „НБУ В ЦЕНТЪРа“ ще се продават книги на писателя. Ще бъдат подредени на специално място за тематично отбелязване на събитието.