Събития

banner-info-20-2_678x410_crop_478b24840a
20.02.2019 16:30
Събития

Четвърта сбирка на Клуба по творческо писане на НБУ: Дискусия „Съществуват ли рецепти за участие в литературни конкурси?“

Център за книгата, книжарница - корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Модератори:
доц. Пламен Дойнов, д.н.
доц. д-р Йордан Ефтимов
доц. д-р Емилия Дворянова

Участници:
студенти и преподаватели, членове на Клуба по творческо писане на НБУ


Четвъртата сбирка на Клуба по творческо писане в първата си част ще премине като дискусия на тема „Съществуват ли рецепти за участие в литературни конкурси?“, в рамките на която ще бъдат обсъдени принципи и конкретни случаи от конкурсните практики в България и чужбина.

Във втората си част сбирката ще предложи консултации на членовете на клуба с доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. д-р Емилия Дворянова.