Събития

mishel_678x410_crop_478b24840a
28.03.2018 16:30
Събития

Читателски клуб на НБУ: „Подчинение“ от Мишел Уелбек

Център за книгата - книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Водещи:
доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

Изборът на водещите на Читателския клуб на НБУ за месец март е „Подчинение“ от Мишел Уелбек. 

Авторът е добре известен на българската четяща публика. Скандален и неочакван в живота и в творбите си, той пленява със саркастичното си чувство за хумор. В „Подчинение“ личи майсторството му да се дистанцира от произведението, да не заема позиция и да придаде на различните гледни точки в романа, поне на пръв поглед, сходна интелектуална и морална тежест.

По време на събитието изданието се продава с 10 % отстъпка.