facebook

Събития

1500530_678x410_crop_478b24840a
21.06.2021 11:00
Събития

Демонстрация на разнообразието на безгръбначни животни

Корпус 1, Лаборатория по зоология - С1/17


Организатори:
департамент „Природни науки”
Лаборатория по зоология
БП „Екология и опазване на околната среда”


Водещ:
проф. д-р Даниела Пиларска


Участници:
студенти от БП „Екология и опазване на околната среда” в курс Въведение в зоологията


В рамките на демонстрацията ще бъде представена информация за разнообразието на безгръбначни животни в България. Ще бъдат показани микроскопски препарати на различни видове едноклетъчни животни, както и сухи, и мокри препарати на представители на Черноморската фауна.