facebook

Събития

2566457_678x410_crop_478b24840a
06.07.2022 09:00
Събития

Двудневно обучение „Ефективни образователни и психо-социални практики на подкрепа на деца-бежанци, търсещи убежище и мигранти.“

6-7 юли 2022 г.

Корпус 1, зала 310


Организатор:
Център за миграционни изследвания (CERMES)

Лектори:
Екипът на международния проект REFUGE-EDУчастници:
Представители на три средни училища от гр. София, на международни и български организации, занимаващи
се с въпросите на миграцията и бежанците, както и с представители на държавните институции (МОН, РУО, ДАБ).


Екипът на международния проект REFUGE-ED (финансиран по рамковата програма на Европейската комисия „Хоризонт 2020“) организира двудневно обучение, чиято цел е обмяна на опит и усвояване на нови ефективни практики и техники в образованието и психологическото здраве и психосоциална подкрепа, които насърчават образователния успех и благосъстоянието на деца мигранти, бежанци и търсещи убежище, включително непридружени деца. Процесът ще бъде ръководен от учени и професионалисти в гореизброените сфери от България и чужбина. В обучението ще вземат участие представители на три средни училища от гр. София, на международни и български организации, занимаващи се с въпросите на миграцията и бежанците, както и с представители на държавните институции (МОН, РУО, ДАБ).