Събития

img-0005_678x410_crop_478b24840a
30.05.2019 16:20
Събития

Държавност и сигурност при късноантичните централноазиатски българи

Семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, Зала 115

Организатор:
Департамент „Национална и международна сигурност“


Водещ:

Проф. Иван Добрев


Модератор:

Проф. Георги Бахчеванов

Участници:
Студенти и преподаватели от департамент „Национална и международна сигурност“


Пред Семинара, подобна лекция се изнася за първи път. Тя е посветена на основно-главните и непременно-задължителните съставки на държавността и сигурността в първата българска държава империя на шаньюй Багатур в Централна Азия от края на ІІІ в. пр.н.е.

Проф. д-р Иван Добрев изнася голям брой научни доклади и съобщения пред вътрешни и международни научни конгреси, симпозиуми и конференции. Той е най-активният и изявен не само за страната изследовател на езика, историята и културата на българите от Късната Античност и Ранното Средновековие. Негови статии, студии и монографии са публикувани в наши и чуждестранни издания; качени са на личния му сайт и на научната платформа Academia.edu; към тях проявяват интерес учени от всички краища на Света - Европа, Азия, Австралия, Африка и Америка.