facebook

Събития

img-0005_678x410_crop_478b24840a
22.06.2015 13:00
Събития

English for specific purposes

Представяне на учебни материали

Франкофонски център на НБУ - Корпус 2, зала 302

Организатори:
Програмен съвет на ДП „Англицистика“ и „Романистика и Германистика“
Франкофонски център на НБУ

Водещ:
Г-н Борислав Кинов

Модератор:
доц. д-р Мария Стамболиева

Участници:
преподаватели от ДП „Англицистика“, „Политология“, „Право“, „Икономика“, „Бизнес администрация“, „Театър“

Ще бъдат представени съвременни системи за чуждоезиково обучение и помагала за обучение по специализиран английски език. Представените комплекти предполагат използването на технически средства, с каквито НБУ разполага и които ще направят обучението по чужд език по-разнообразно и ефективно. Това е първо за 2014/2015 събитие от серия подобни планирани срещи с представители на издателства. Надяваме се тези срещи да доведат до подбор и осигуряване на най-съвременните и подходящи помагала за обучение по общ и специализиран чужд език на студентите в бакалавърските и майнър програмите на НБУ.
Събитието е предназначено на първо място за преподавателите в БП „Приложни чужди езици (за администрация и управление)“, в майнър програмата „Театър на английски език“ и в ОООК курсовете по английски език, но може да бъде интересно и за всички департаменти и преподаватели в НБУ, които планират създаването на нови програми на английски език.

Г-н Кинов е управител на българското представителство на издателство EXPRESS PUBLISHING.