Събития

banner-info-04-06_678x410_crop_478b24840a
04.06.2019 16:30
Събития

Европа от 20-те през очите на един българин: Малчо Николов

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатор:
Център за книгата, (Библиотека, Университетски архив)

Водещ:
Пламен Буланов

Модератор:
гл. ас. д-р Методи Методиев

Участници:
Преподаватели, студенти и служители на НБУ

Ще бъде представена и коментирана избрана част от лична кореспонденция в периода 1924-1925 г., разменена между литературния критик от Междувоенния период Малчо Николов и съпругата му Райна Малчо Николова. Малчо Николов е един от най-значимите литературни критици в България в периода от 20-те год. на ХХ век, до пенсионирането му през 1944 г. През по-голямата част от живота си е и учител по български език и литература, висш чиновник в Министерството на народното просвещение, Главен инспектор по български език, както и директор на различни софийски гимназии. Избраната кореспонденция е разменена между него и съпругата му в периода 1924-1925 г., когато е командирован във Виена, Мюнхен и Париж, за да се запознае с тамошните образователни практики. Кореспонденцията е интересна с това, че отразява искрените впечатления на един български междувоенен интелигент, изпратен в сърцето на Европа. 

Гл. ас. д-р Методи Методиев е преподавател в департамент „История“. Пламен Буланов е служител в Университетския архив на НБУ.