Събития

r-laptev-f-bevent-cover-1_678x410_crop_478b24840a
14.05.2018 18:30
Събития

Изложба „Лаптев. Живописни творби“

Галерия „София Прес“

Организатори:
Нов български университет – департамент „Изящни изкуства“
Съюз на българските художници

Водещи:
проф. Николай Майсторов, проф. Ивайло Мирчев

Модератор:
доц. Валентин Савчев

Участници:
студенти и колеги на доц. Румен Лаптев

Събитието представя подбрана част от живописните произведения на доц. Румен Лаптев, дългогодишен преподавател в Нов български университет. Изложбата е организирана от колегите, приятелите, роднините и студентите на художника в негова памет и по повод на неговия шестдесет годишен юбилей. Посветен на неговото творчество ще бъде издаден и каталог от Нов български университет.

Румен Лаптев започва да преподава в Нов български университет през 1996 г. живопис в департамент „Театър“. 

Творчеството на художника обхваща живописта и пърформанса. Разнообразен и колоритен като личност, човекът и творец Румен Лаптев остави спомен за себе си сред заобикалящите го, който спомен продължава да събира и сплотява съмишленици.

Събитието е организирано от Съюз на българските художници, Нов български университет със съдействието на студенти и колеги на доц. Румен Лаптев.