facebook

Събития

240472184-4183568391764029-83202476664408813-n_678x410_crop_478b24840a
21.09.2021 18:00
Събития

Изложба „Ние и градът“

Книжарница и галерия „НБУ В ЦЕНТЪРа“


Организатори:
Център за книгата
Книжарница и галерия „НБУ В ЦЕНТЪРа“
департамент „Изящни изкуства“


Водещ:
доц. д-р Калина Христова

Участници:
студенти от БП „Визуални изкуства“, модул „Графика и илюстрация“ и майнър програма „Графика и илюстрация“

Изложбата представя графични творби на студенти от бакалавърска програма „Визуални изкуства“ модул „Графика и илюстрация“. Графичните отпечатъци са изпълнени в техниките суха игла, линогравюра и дълбокопечатните техники на офорта и акватинтата, които студентите изучават през последните семестри.

Темите, които ни представят студентите са „град“ и „автопортрет“, като в работата си по втората тема студентите бяха предизвикани да не рисуват лицата си, а да представят друга гледна точка към себе си и своя вътрешен свят. Графиките са реализирани в последните месеци присъствено обучение от изминалия пролетен семестър. Въпреки краткото време, за което са реализирани в тях се вижда богатството, което предлагат графичните техники и оригиналното и свободно интерпретиране на идеите на студентите.