facebook

Събития

untitleddsutr1_678x410_crop_478b24840a
20.04.2022 09:00
Събития

Изложба „Права на човека“

20 април – 31 май 2022 г.

Библиотека, II етаж

Организатори:
Център за книгата, Библиотека

Изложбата от книги и статии „Права на човека“ има за цел да представи литература, свързана с човешките права. Тя е съпътстващо събитие на научна конференция „30 години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека“, организирана от департамент „Право“ и ще се проведе на 30 април 2022 г. от 10.00 ч. в Аулата на Нов български университет.

Съставеният библиографски указател към изложбата съдържа документи, които са част от библиотечните каталози на Библиотеката на НБУ, Библиотеката на УНСС, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Централна библиотека на БАН, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС) и Karlsruher Virtueller Katalog (KVK). Включени са библиографски описания на книги и статии от бази данни Апис, Български портал за отворена наука, КиберЛенинка, Научен електронен архив на НБУ, Сиела, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Books (DOAB), Directory of Open Access Journals (DOAJ), колекциите „Academic Search Complete“, „eBook Academic Collection“, „GreenFILE“ на EBSCO, JSTOR, ScienceDirect, „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, ScienceDirect и SpringerOpen. В библиографията повечето от документите на Библиотеката на Нов български университет са придружени с връзка към съдържание. Всеки, който проявява интерес към нея, може да пише на имейл library@nbu.bg и ще я получи безвъзмездно до 31 май 2022 г.