facebook

Събития

img-5376_678x410_crop_478b24840a img-5378_678x410_crop_478b24840a img-5379_678x410_crop_478b24840a img-5381_678x410_crop_478b24840a img-5382_678x410_crop_478b24840a img-5384_678x410_crop_478b24840a img-5385_678x410_crop_478b24840a img-5386_678x410_crop_478b24840a img-5455_678x410_crop_478b24840a img-5459_678x410_crop_478b24840a
19.05.2022 12:30
Събития

Изложба „Птици“

Корпус 1, етаж 2 - коридорно пространство


Организатори:
деп. „Изящни изкуства“
доц. д-р Ралица Мирчева


Водещ преподавател:
доц. д-р Ралица Мирчева


Участници:
студенти от БП „Визуални изкуства“, департамент „Изящни изкуства“, БП „Графичен дизайн“, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
Маряна Ташутева (БП „Графичен дизайн“)
Хайзаран Абади (БП „Графичен дизайн“)
Маргарита Груева(БП „Графичен дизайн“)
Яна Бориславова(БП „Графичен дизайн“)
Ивелина Тонева (БП „Графичен дизайн“)
Маргарита Груева (БП „Графичен дизайн“)
Владимира Топкова (БП „Визуални изкуства“)
Анастасия Раданова (БП „Визуални изкуства“)
Ивиан Дъковски(БП „Визуални изкуства“)
Йоана Капарашева(БП „Визуални изкуства“)
Леа Матич (БП „Визуални изкуства“)Изложбата „Птици“ показва учебно - творческите резултати на студентите от БП „Визуални изкуства“ на департамент „Изящни изкуства“ и БП „Графичен дизайн“ на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ с  преподавател доц. д-р Ралица Мирчева.

Представените картини от живописният цикъл „Птици“ са интересна интерпретация по темата. Студентите показват оригинални картини, представящи техните експерименти в различни живописни техники  като акварел, акрил, колаж.

Творбите включват използване и последователно овладяване на специфичен терминологичен речник и понятия в живописните техники и стилове като видове композиции, перспектива, разработки в последователни задачи по цветознание в лекциите по живопис.