facebook

Събития

1899019-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
27.06.2022 09:00
Събития

Юбилейна научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“

Аула - от 9.00- 13.00 ч.
Зала 409, корпус 1, от 13.00-18.00 ч.
Зала 310, корпус 1, от 13.00-18.00 ч.


Организатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Икономика“


Водещи:
Изказвания в пленарна сесия на участниците от Почетния съвет на конференцията:
проф. Пламен Дойнов, д.н. – Ректор на НБУ,
проф. Веселин Методиев – председател на настоятелството на НБУ,
д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ, както и специално поканени гости от различни университети в страната
Изказвания и дискусия на записалите се участници по тематични направления


Участници:
Председатели, зам.-председатели и членове на Научен и Организационния комитет на конференцията


Конференцията ще обобщи, развие и предложи глобални иновативни практики за реформиране на образованието. Хуманистично измерение, интердисциплинарна и мултифункционална същност на предлаганите методологии, програми, курсове. Теоретични рамки и най-нови емпирични изследвания в конкретна област на академичното съдържание, преподавателски опит и методики на обучение (МВА/ВА програми и компетентности по: управление – лидерство – човешки капитал - предприемачество – икономика – бизнес). Бързо развиващите се дигитални трансформации в процеса на преподаване и учене, както и повишеното дистанционно (виртуално) взаимодействие в условията на пандемии, поставят на преоценка използваните форми, подходи и възможности за ефективно въздействие. Както и в предлагането на иновации за превръщане на идеите в успешни образователни проекти/.