Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
18.12.2018 18:00
Събития

Качество и конкурентоспособност на съвременното градско развитие

Междудепартаментен семинар „Качество и конкурентоспособност на съвременното градско развитие“ в рамките на поредица от семинари на тема: „Градски политики, предприемачество, местна демокрация“

Корпус 2, 406 аудитория „Италия“

Организатори:
департамент „Администрация и управление“ 
департамент „Политически науки“
департамент „Икономика“

Водещи:
доц. д-р Ангел Георгиев
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева
гл. ас. д-р Едуард Маринов

Модератори:
проф. д-р Анна Кръстева
гл. ас. д-р Евелина Стайкова-Милева

Участници:
студенти и преподаватели от департаменти „Администрация и управление“, „Политически науки“ и „Икономика“

Целта на семинара е да бъдат дискутирани политиките и плановете за градско развитие в контекста на изискванията за по-добро качество на градската среда, по-добро организационно качество, изисканията за конкурентоспособност на местната икономика и съчетаването им в система от политики, водещи до по-добър начин на живот в града, включително чрез активно, ефективно и интегративно участие на всички заинтересовани групи.