facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
18.05.2022 16:20
Събития

Конференция „Синдикатите в съвременното общество“

Корпус 2, зала 111

Организатор:
Университетска синдикална организация НБУ

Водещи:
Иван Нейков, проф. Антоний Тодоров, д.н.

Модератор:
проф. Антоний Тодоров, д.н.

Събитието има за цел да популяризира и разясни ролята и дейността на синдикалните организации, частност и в рамките на висшето образование. Подобна тема се предлага за обсъждане за първи път в рамките на НБУ.

Основната цел е чрез това събитие да се постигне по-ясно разбиране за ролята на синдикалните организации в рамките на висшето образование. Застъпваната позиция е, че те нямат за цел да „разрушават“, а да подпомагат и подобряват трудово-правните отношения и качественото функциониране на висшите учебни заведения.

Иван Нейков – водещ експерт с ферата на социалната политика в България. Министър на труда и социалната политика в правителството на Иван Костов. Заместник председател и началник на правния отдел на КНСБ.

Проф. Антоний Тодоров, д.н. – един от водещите политолози в България. Основател на департамент „Политически науки“ в НБУ. Автор на множество монографии и изследвания. Председател на УСО НБУ.