Събития

books6_678x410_crop_478b24840a
23.05.2017 14:40
Събития

Конкурс за избор на „главен асистент“

Корпус 1, зала 212

Организатор:
Нов български университет

Кандидат:
ас. д-р Надя Ненкова

Председател на научното жури:
проф. д-р Събина Ракарова

Научно жури:
1. проф. д-р Събина Борисова Ракарова – 3.8 Икономика, НБУ;
2. доц. д-р Ренета Димитрова – 3.8 Икономика, НБУ;
3. доц. д-р Ангел Иванов Георгиев - 3.8 Икономика, НБУ;
4. проф. д-р Здравко Борисов Гъргаров – 3.8 Икономика, МВБУ, Ботевград;
5. доц. д-р Жельо Вътев Желев - 3.8 Икономика, СА, Свищов;