facebook

Събития

2366191_678x410_crop_478b24840a
15.11.2021 18:00
Събития

Кръгла маса „Иновативни софтуерни решения в мениджмънта“

Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“По време на семинара ще се акцентира на две от съществените характеристики на софтуерните решения в бизнеса.  Ще се обърне внимание на промените в пазара на услуги и стоки, наложили се заради пандемията. Студентите ще разберат, че е възможно да се управлява риска чрез софтуерни решения. Фокусът ще се постави  върху най-новите характеристики  и ползи от прилагането на иновации в управлението на човешки ресурси.

За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на иновативните софтуерни решения  за управление на проекти и човешки и финансови ресурси, но и да бъдат наясно с новите тенденции и начини на мислене.