facebook

Събития

2366164_678x410_crop_478b24840a
11.04.2022 14:40
Събития

Кръгла маса „Нови предизвикателства пред туристическия бранш заради пандемията от COVID- 19“

Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещи:
доц. д-р Надя Маринова
гл. ас. Теодора Ризова


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“


По време на кръглата маса  ще се обърне задълбочено внимание на новите обстоятелства, в които трябва да съществува туризма. Ще се очертаят основните специфики на туризма в условия на криза и потенциалните възможности пред сектора.

Фокусът на дискусията ще бъде поставен  върху дигитализацията и имплементирането на технологии като начин за адаптиране към новата конюнктура. 

За студентите е важно да знаят какво е значението на новите технологии и как ще се промени консуматорското общество по отношение на туристическите услуги. Ще се акцентира и на успешните маркетингови инструменти, които ще бъдат водещи в промотирането на дестинации и услуги.