Събития

archive-books8_678x410_crop_478b24840a
06.02.2019 10:00
Събития

Кръгла маса „Новите STEM умения в обучението по чужд език в НБУ“

Корпус 1, зала 512

Организатор:
ООК по чужди езици

Водещи:
Екип преподаватели в ООК по чужд език в НБУ

Модератори:
Десислава Зарева и екип

Участници:
преподаватели в ООК по чужд език в НБУ

Основна тема на кръглата маса са реформите в чуджоезиковото обучение в НБУ. Специален фокус са новото съдържание на курсовете по английски език и новия тип умения на 21-век (STEM skills), които се развиват и като част от обучението по чужд език.

Участниците в кръглата маса са преподаватели език в НБУ с дългогодишен опит не само в обучението по чужд, но и в създаването на учебно съдържание и учебни материали, адекватни на съвременните образователни нужди.