facebook

Събития

1899019-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
22.06.2022 11:00
Събития

Кръгла маса „Обучението по чужд език – предизвикателства и перспективи“

Корпус 2, зала 110, 304 и 305
Онлайн


Организатор:
ФБО – ООК по чужд език


Водещи:
екип от преподавателиМодератори:
Десислава Дуриданова, Магдалена Божкова
Събитието е посветено на въпроси, свързани с чуждоезиковото обучение в общообразователните курсове в НБУ.

Лекторите са щатни и хонорувани препователи в ООК по чужд език.