facebook

Събития

1944648_678x410_crop_478b24840a
21.03.2022 18:00
Събития

Кръгла маса „Постигане на фирмени цели чрез онлайн маркетинг в условия на пандемия“

Онлайн


Организатор:
департамент „Администрация и управление“Лектори:
доц. д-р Надя Маринова
гл. ас. Росица Накова

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“ и от департамент „Икономика“


По време на кръглата маса  ще се обърне  задълбочено внимание на онлайн маркетинга и най-успешните инструменти, които могат да се използват в бизнеса. Ще бъдат разгледани в различни контексти и ще се анализират казуси от онлайн среда.

Фокусът ще се постави и върху бизнес маркетингови решения в контекста на кризата заради коронавируса и възможностите за управление на риска чрез маркетингови подходи.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции. Ще се засегне темата за бизнеса, кръговата икономика и уникалните търговски предимства в различни сфери на предприемачеството. Основната идея на кръглата маса е да покаже ключовата роля на познаването и реализирането на практики за прилагане на подходящи маркетингови инструменти.