facebook

Събития

2455360_678x410_crop_478b24840a
28.03.2022 18:00
Събития

Кръгла маса „Съвременната макроикономика и значението на маркетинга за нея“

Онлайн


Организатор:
департамент „Администрация и управление“Лектори:
доц. д-р Надя Маринова
Камелия Карадочева

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“ и от департамент „Икономика“


По време на кръглата маса  ще се обърне  задълбочено внимание на основните понятия, определящи съвременната макроикономика в контекста на бизнеса.

Фокусът ще се постави  върху обсъждането на добрите практики, свързани с прилагането на маркетингови инструменти за разширяване на пазарните позиции на компаниите. Ще бъдат очертани основните макроикономически фактори и възможните рискове в този контекст.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции. Ще се засегне темата за бизнеса и европейските политики, които определят бъдещите тенденции в различни икономически сектори. Основната идея на кръглата маса е да покаже ключовата роля на познаването и реализирането на практики за управление на бизнес чрез познаване на факторите на външната икономическа среда.