Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
29.05.2018 09:30
Събития

Кръгла маса „Тракия и Египет през гръко-римската епоха“

Корпус 1, зала 20

Организатор:
департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“

Лектори:
Laurent Bricault (Лоран Брико), професор по история на Рим в университета в Тулуза, Франция
Hélène Cuvigny (Елен Кювини), директор на центъра по папирология към CNRS (френската Академия на науките) в Париж

Водещ:
доц. д-р Майя Василева

Модератор:
гл. ас. д-р Весела Атанасова

Участници:
проф. Сергей Игнатов, д.н.,
проф. Валерия Фол, д.н.,
гл. ас. д-р Весела Атанасова,
гл. ас. д-р Владимир Маринов

Гости:
студенти и преподаватели от НБУ и извън НБУ

Събитието е част от съвместен проект „Тракия и Египет през гръко-римската епоха“ с Център по тракология към Института за Балканистика – БАН, РИМ – София и Френски културен институт, София.

Преди повече от 50 години излезе книгата на проф. Александър Фол и проф. Велизар Велков „Траките в гръко-римския Египет“. От тогава се появиха много нови надписи и паметници, които могат да осветят тази част от историята на тракийската диаспора в античността. Традициите на департамента в областта на египтологията и на класическата древност логично доведе до желанието да се продължат изследванията в тази насока. С оглед на бъдещ научноизследователски проект, включващ и специалисти от други научни институции, който евентуално да прерасне в международен, департаментът , със съдействието на Френския културен институт, покани двама видни специалисти, които се занимават с египетските култове през римската епоха и с гръцки текстове, открити в Египет.

Laurent Bricault (Лоран Брико), професор по история на Рим в университета в Тулуза, Франция и специалист в областта на Египетските култове в гръко-римския свят (Cultes isiaques).

Hélène Cuvigny (Елен Кювини), директор на центъра по папирология към CNRS (френската Академия на науките) в Париж и археолог, който провежда разкопки в Източната пустиня на Египет. Държи правата за публикация на голямо количество гръко-римски остракони с тракийска ономастика.