Събития

mainar-programi-1679_678x410_crop_478b24840a
24.04.2018 10:00
Събития

Кръгла маса „Управление на човешките ресурси – професия, стандарти и перспективи“

С участието на представители на Българската асоциация за управление на хора

Библиотека, Зала за екипна работа

Организатори:
департамент „Администрация и управление“
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси

Водещи:
Геновева Бакърджиева, изпълнителен директор БАУХ
Детелина Смилкова, Председател на Управителен съвет на Българската асоциация за управление на хора и
вице президент на ВУЗФ Университет по финанси, бизнес и предприемачество
Анелия Горгорова, член на Управителния съвет на БАУХ, лидер на Сертификационния проект
Надя Томова, Председател на Сертификационния съвет (сертифициращ орган на БАУХ)

Модератори:
гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова, програмен консултант на магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси към департамент „Администрация и управление“
Ирена Попова-Павлова, директор на Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси
Борислав Георгиев, директор на отдел „Персонал“ на НБУ

Участници:
студенти и преподаватели на департамент „Администрация и управление“, представители на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, представители на ФДЕПО, директор по УЧР на НБУ, представители на Българската асоциация за управление на хора

Събитието дава възможност да се споделят и дискутират идеи за партньорство между НБУ и БАУХ, в т.ч. възможности за включване на студенти в проекти на БАУХ, в менторската програма на БАУХ, съвместни семинари и събития относно професионалните стандарти за мениджъри и специалисти по ЧР, условия за верификация на МП УРЧР към стандартите на БАУХ и др.