Събития

europ_678x410_crop_478b24840a
14.01.2019 16:20
Събития

Кръгла маса „Управление на маркетинговата дейност – пътят на Балканските страни към асоцииране в ЕС“

Корпус 2, 111 аудитория

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Гост-лектор:
проф. Здравко Гъргаров, Зам.-председател на УС на Общинска банка

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“


По време на кръглата маса ще се обърне задълбочено внимание на утвърдените практики за управление на маркетинговата дейност в политиката, както и ще бъде обсъдено бързите промени в технологиите и пазарните условия, които обуславят непрекъсната необходимост от търсене на нови идеи за развиване на съвременните маркетингови методи за управление и постигане на политически идеи.

Фокусът ще се постави върху най-новите инструменти на управлението на маркетинговата дейност и ползите от тях.

За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на традиционния маркетингов подход, но и да бъдат наясно с новите тенденции и начини на мислене и ролята на маркетинга в политическата дейност.