facebook

Събития

1933750_678x410_crop_478b24840a
21.02.2022 18:00
Събития

Кръгла маса „Възможности за преодоляване на постковид последствията за бизнеса

Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещи:
доц. д-р Надя Маринова
проф. д-р Здравко Гъргаров


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

По време на кръглата маса  ще се обърне  задълбочено внимание на новите изисквания, които постепенно Европейската комисия въвежда за страните членки за управление на риска, породен от коронапандемията. Ще се обсъдят особеностите на

Фокусът ще се постави  върху обсъждането на добрите практики, върху използването на иновациите и начините за повишаване полезността на управлението и комуникацията в условия на усложнена епидемична обстановка.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции. Ще се засегне темата за бизнеса, кръговата икономика и рисковете, които извънредните макроикономически фактори крият. Основната идея на кръглата маса е да покаже ключовата роля на правилното управление на бизнес процесите и човешките ресурси.