Събития

6458733-nbu-copy_678x410_crop_478b24840a
27.06.2019 10:00
Събития

Лятна школа по ПР „Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите“

27 юни - Корпус 1, Зала 409
28 юни - Корпус 1, Зала 407

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Научен ръководител:
проф. д-р Росен К. Стоянов

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Масови комуникации“, гости от висши училища в страната, практици

27 юни, 10:00 ч., сесии на български език

28 юни, 10:00 ч., сесии на български език

28 юни, 10:00 ч., паралелни сесии на английски език


На ХХI Лятна школа по ПР „Граници в комуникациите / Комуникация отвъд границите“ ще вземат участие с доклади и научни съобщения преподаватели от Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и ВТУ, „Св. Св. Кирил и Методий“. Също така ще се включат представители на бизнеса, докторанти и студенти. За трета година Лятна школа по ПР ще има и секции на английски език, като този път те ще заемат целия втори ден на събитието. В тях ще вземат участие преподаватели от НБУ, както и студенти по Еразъм и студенти от бакалавърска програма „Political science“ и магистърска програма „International business communications“ на НБУ.