Събития

books5_678x410_crop_478b24840a
19.06.2018 16:20
Събития

Mass Communications Journal Club

Библиотека, Зала за екипна работа

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Водещ:
гл. ас. д-р Евелина Христова

Участници:
студенти от програмите Master of International Business Communication, Bachelor of Politics and Society и бакалавърска програма Връзки с обществеността 

Клубът е организиран по модела на някои чужди университети, в които преподавател дава на студенти задача да прочетат и представят научни статии. На сбирките се представят статиите и се прави коментар, развиват се дискусии и се прави подбор на статиите за следваща дискусия.