Събития

masscomjournal_678x410_crop_478b24840a
17.01.2019 16:30
Събития

Mass Communications Journal Club

Корпус 2, зала 107

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Водещ:
гл. ас. д-р Евелина Христова

Модератор:
докторант Стилиян Емилов

Участници:
студенти от програми в областта на обществените комуникации

На сбирката ще се разглеждат две статии: 

1. Journal:"Jurnalism and Mass Communication Quaeterly" (Volume 95; Number 3; Autumn 2018)/Gender and Partisan Politics/Presentation and Pereception
Title:"Avatar Creation: The Social Sonstruction of "Baeuty" in Second Life"
Pages: 607-624

2. Jurnal:"Homo Ludens" Списание за театър; брой 16/ 2012
Title:"Срещу какво се бунтува театърът днес?"
Pages: 111-134

Необходимо е участниците да са ги прочели предварително.

Клубът е организиран по модела на някои чужди университети, в които преподавател дава на студенти задача да прочетат и представят научни статии. На сбирките се представят статиите и се прави коментар, развиват се дискусии и се прави подбор на статиите за следваща дискусия.