Събития

books7_678x410_crop_478b24840a
01.12.2017 10:30
Събития

Междудепартаментен семинар „Маркетинг и престъпления в транспорта“

Корпус 1, 210 аудитория

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Икономика“

Лектор:
гл. ас. д-р Ралица Костадинова

Модератор:
доц. д-р Надежда Димова

Участници:
студенти от МП „Право“ и БП „Маркетинг“

В семинара студентите ще научат за различните проблеми и перспективи пред маркетинга в транспортната дейност и спецификата на транспортните престъпления.

Гл. ас. д-р Ралица Костадинова е преподавател в департамент „Право“ с богат преподавателски и юридически опит.

Доц. д-р Надежда Димова е преподавател в департамент „Икономика“ с научни интереси в сферата на маркетинга, управлението на продажбите и потребителското поведение.