Събития

kalendar-franco_678x410_crop_478b24840a kalendar-frbg_678x410_crop_478b24840a
06.03.2018 16:20
Събития

Междудепартаментен семинар „Социалната икономика в България и Аржентина: тенденции, проблеми и перспективи“

В рамките на месеца на Франкофонията в НБУ

Корпус 2, зала 302

Организатори:
департамент „Икономика“, 
Департамент „Администрация и управление“ 
Франкофонски център за академични постижения НБУ

Водещи:
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева
гл. ас. д-р Цветелина Маринова
докторант Мариана Амова

Модератор:
д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонски център за академични постижения НБУ

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Икономика“ и „Администрация и управление“

Целта на семинара е да бъдат представени основни тенденции, проблеми и перспективи пред развитието на сектора на социалната икономика в България и Аржентина. Ще бъдат дискутирани както националните политики и институционалните особености в двете държави, така и спецификите и възможностите, които социалното предприемачество осигурява за развитие на иновативни бизнес модели и икономическо развитие. 

Мариана Амова е докторант по социална и солидарна икономика към лабораторията LADYSS в Université Paris VII във Франция. Нейните изследвания са насочени към публичните политики и институционализиране на социалната икономика в Аржентина и България.

Д-р Юлиана Хаджичонева е щатен преподавател в департамент „Адиминстрация и управление“ на НБУ. Преподава предприемачество и бизнес, конкурентоспособно и бизнес развитие, и др. Изследванията ѝ са с фокус върху предприемаческата екосистема, конкурентоспособността и бизнес средата.

Д-р Цветелина Маринова е щатен преподавател в департамент „Икономика“ на НБУ. Нейните изследвания и публикации са в областта на европейската икономическа интеграция, както и в социалната и солидарна икономика и социалните финанси.