facebook

Събития

1333620hdr_678x410_crop_478b24840a
15.07.2021 08:30
Събития

Международен научен летен семинар 2021 „Да преосмислим пространството след Covid-19“

Корпус 2, зала 304

Организатори:
Франкофонски център за академични постижения в НБУ
Специализиран франкофонски институт за администрация и управление (ESFAM)

В партньорство с Университета Париж 1 – Пантеон Сорбона и Париж 2 – Пантеон Асас, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , Техническия университет в София и Столична община.

Повече информация за събитието.

Пълна програма на семинара на френски език.

Водещи:
изследователи от академични институции и научни институти от България, Франция, Полша, Тунис

Модератор:
д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонския център за академични постижения в НБУ

Участници:
изследователи от различни области на знанието, преподаватели, експерти, докторанти и студенти от България и Франция.

Събитието цели да създаде академична трибуна за споделяне на наблюдения, анализи и опит, свързани с последиците от Covid-19. То ще предложи тематични разработки на утвърдени и млади учени за въздействието на пандемията в области като градска мобилност и транспорт, качество на въздуха и жизнената среда, градски туризъм и градска екология, отдалечени квартали и гета в градовете и др.

Работни езици на семинара са френски и английски. Семинарът се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на висшето образование, изследователската дейност и иновациите на Франция.