facebook

Събития

event_678x410_crop_478b24840a
28.04.2022 09:00
Събития

Международна конференция „Обучение по права на човека: между теорията и практиката“

Human Rights Legal Education in Bulgaria: Combining Theory and Practice (28 - 29 април)

Корпус 1, Аула 

Организатори:
дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, Министерство на правосъдието
департамент „Право“

Партньор по проекта:
Норвежкия център по правата на човека (Университет в Осло)


Лектори:
от България и чужбина

Ръководител на проекта от страна на НБУ:
доц. д-р Катерина Йочева

Модератори:
доц. д-р Катерина Йочева
доц. д-р Деяна Марчева
г-жа Милена Коцева
доц. д-р Цветалина Петкова
доц. д-р Деница Топчийска
гл. ас. д-р Силвия Цонева
гл. ас. д-р Гинка Симеонова


Участници:
преподаватели и студенти от юридическите факултети в България, Националния институт на правосъдието, Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, магистрати, адвокати, неправителствени организации, както и представители на държавни институции, ангажирани с реформата в юридическото образование.

Конференцията се провежда в рамките на проект „Засилване на националния капацитет за изпълнение на решенията на ЕСПЧ“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 с бенефициент дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, Министерство на правосъдието. На конференцията ще бъде представен анализ на съществуващите учебни програми и на ефективността на преподаването на „Защита правата на човека“ в българските университети, изготвен от Норвежкия център по права на човека. Ще бъдат представени и елементи от подготвените съвместно с департамент Право насоки за въвеждане на предмета в задължителната програма на обучението по специалност Право, както и примерна програма.

Форумът има за цел да свърже представянето на проектната дейност с практическата необходимост от систематично изучаване на този предмет в университетите и да постави на дискусия предметния му обхват, цели и очаквани резултати.

 Работните езици за участниците са български и английски.

Прикачени файлове