facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
10.10.2022 09:30
Събития

Международна конференция по проект DANUrB+ DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Архитектура“


Проектът се изпълнява със съдействието на програма Interreg - Danube Transnational Program и Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ще завърши през м. декември 2022 г. Нов български университет е партньор в международен консорциум, който се състои от университети, общини и неправителствени организации от шест крайдунавски държави. Водеща организация в проекта  е Budapest University of Technology and Economics. Проектът DANUrB+ има за цел да активира недостатъчно използваното културно наследство и ресурси в „свиващите се“ селища (shrinking settlements) в периферните и гранични региони по протежението на река Дунав, за да създаде нови възможности и направи тези територии отново привлекателни. Проектът надгражда работата на вече завършилата първа фаза, в която са положени основите на стратегия и функционална платформа за развитие.

Прикачени файлове