Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
07.03.2019 08:40
Събития

Международна научно-практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ и зала 212

Организатори:
Министерство на земеделието, храните и горите
Нов български университет
департамент „Администрация и управление“ 
МИТ Университет в Македония

Водещи:
доц. д-р Ботьо Захаринов
гл. ас. д-р Теодора Ризова

Научни изследователи от Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите, експерти от дирекции на Министерство на околната среда и водите, преподаватели от СУ „Кл.Охридски“, УНСС, Икономически университет- Варна, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“,МВБУ, Лесотехническия университет, преподаватели от Университет по мениджмънт и информационни технологии- Македония, от департаменти „Администрация и управление“, „Икономика“ на НБУ, студенти от бакалавърски и магистърски програми към департамент „Администрация и управление“.

Целта на настоящата научна конференция е да се запознае аудиторията с новостите относно безопасността и екологичността на храните и опаковките им, свързаните с това новости в законодателството; да се обменят и координират най-новите данни за производството, търговията и разпространението им в България и Европа. Да се обсъдят рисковете свързани с храните в туризмае,както и да се обменят идеи за безопасността на храненето в туристическите обекти.