Събития

photo-1584036561566-baf8f5f1b144_678x410_crop_478b24840a
21.04.2021 15:56
Събития

Национален конкурс за ученици на тема „Най-добър компютърен модел на Coronavirus Covid-19”

Нов български университет, „Биология – обща и приложна”„Клетъчна биология и вирусология” и департамент „Природни науки“ организират Национален конкурс за ученици на тема „Най-добър компютърен модел на Coronavirus Covid-19”.

В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България, които завършват 11 или 12 клас.

Целта е да се види тяхната представа за структура и строеж на Covid-19, визуална фантазия и умения да пресъздават вирусни структури.

Готовите модели е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес npetrov@nbu.bg и compmodel@nbu.bg до 15 юни 2021 г.

Отговорник: доц. д-р Николай Петров, департамент „Природни науки“


Жури на конкурса:
Акад. дмн Ангел Гълъбов, председател
Чл. Кор. двмн Христо Найденски
Доц. д-р Галина Сачанска – Директор на ПС Бионауки в НБУ и Ръководител на департамент „Природни науки“
Доц. д-р Николай Петров – Програмен консултант в ПС Бионауки
Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова – Член на департамент „Природни науки“


Журито ще излъчи две награди, които ще бъдат връчени на 9 юли 2021 г. в НБУ:

1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”.

Наградените компютърни модели се публикуват в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.