facebook

Събития

1922354_678x410_crop_478b24840a
14.10.2021 10:00
Събития

Научна конференция „Приложната криминология в България“

Галерия УниАртОрганизатори:
департамент  „Национална и международна сигурност“
департамент „Право“
Българска асоциация по криминология


Водещи:
проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на департамент „Право“
доц. Тодор Коларов, д. н., ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
доц. д-р Светла Маргаритова


Модератори:
проф. д-р Ненко Дойков, директор на Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, НБУ
проф. д-р Калин Гайдаров, департамент „Национална и международна сигурност“
проф. д-р Петя Шопова, Българска асоциация по криминология
доц. д-р Ралица Костадинова, департамент „Право“


Учени, изследователи, органи на съдебната власт, адвокати, юристи, експерти и специалисти в сферата на криминологичната наука от правителствени и неправителствени организации и от научни институции, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ и от други български университети.


Научната конференция се организира по повод 30-тата годишнина на Нов български университет, 35-тата годишнина на Българската асоциация по криминология и 5-тата годишнина на магистърска програма „Криминология и политики за превенция на престъпността“ на департамент „Национална и международна сигурност“, НБУ

 

Тематични направления:

Докладите ще анализират проблеми от областта на приложната криминология. Примерен тематичен обхват на докладите (темите на докладите могат да анализират и други проблеми от полето на приложната криминология):

  • Проблеми на приложната криминология в България.
  • Девиантност и приложна криминология.
  • Национална сигурност и приложна криминология.
  • Институционализация и деинституционализация в системата за превенция и контрол над престъпността:

- реформата в системата за превенция и контрол над престъпността: държавни и обществени модели;

- мерки за процесуална принуда и проблеми на превенцията и контрола над престъпността;

- система за подкрепа и защита на пострадалите от престъпления;

  • Общественото мнение за превенцията и контрола над престъпността.
  • Домашното насилие: характеристики, причини, превенция, контрол.
  • Конвенционалната престъпност в полето на приложната криминология.
  • Неконвенционалната престъпност (организирана престъпност; пране на пари; корупция; екологична престъпност; компютърна престъпност) в полето на приложната криминология.

 

Работният език на конференцията е български.

 

Научен комитет:
проф. д-р Ненко Дойков, директор на Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността, НБУ
проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент Право, НБУ
доц. Тодор Коларов, д.н., ръководител на департамент Национална и международна сигурност, НБУ
доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова, председател на Българската асоциация по криминология

 

Програмен комитет:
проф. д. н. Боян Станков, БАК
проф. д .н. Юлия Бояджиева, БАК
проф. д. н. Димитър Йончев, НБУ
проф. д-р Христо Георгиев, НБУ
проф. д-р Калин Гайдаров, НБУ
проф. д-р Веселин Вучков, НБУ
доц. д-р Васил Янарлиев, НБУ
доц. д-р Ралица Костадинова, НБУ
д-р Тихомир Стойчев, НБУ

 

Организационен комитет:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова, НБУ
гл. ас. д-р Михаел Димитров, НБУ, [email: dnmsconf_nbu@yahoo.com]
д-р Рада Смедовска, НБУ
Цветелина Тодорова, НБУ
Калина Керезова, БАК, [email: kkerezova@abv.bg]