facebook

Събития

o2_678x410_crop_478b24840a o1_678x410_crop_478b24840a
30.06.2015 09:00
Събития

#ОБРАЗОВАЙСЕДЕ (плакат-пропаганда)

Изложба на студенти

Корпус 1, етаж 2 - коридорно пространство

Организатор:
департамент „Изящни изкуства

Преподавател:
гл. ас. д-р Калина Христова

01 - 31.06.2015 г.

Изложбата представя проекти и разработки на студенти от БП „Пластични изкуства, модул „Плакат и рекламен дизайн за плакат-пропаганда на тема образование. Част от представените проекти са разработени като част от рекламна кампания за НБУ. В края на миналата година се зароди идеята за серия рекламни плакати, които да бъдат насочени към кандидатстудентската аудитория, да провокират с асоциативната си графичност, да предизвикат ответна реакция. Именно този диалог между автор и зрител в плакатното изкуство, показва реалния ефект от предназначението на пропагандните и рекламни плакати.                       
Гл. ас. д-р Калина Христова е преподавател в департамент „Изящни изкуства.