Събития

pravo-istoria_678x410_crop_478b24840a
26.10.2017 16:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“

Активните борци против фашизма и капитализма – права и привилегии

Корпус 1, зала 20

Организатори:
департамент „Право“
департамент „История“

Водещ:
гл. ас. д-р Румен Петров 

Модератор:
проф. Райна Николова, д. н.

Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Веселин Методиев, доц. д-р Лъчезар Стоянов, проф. Райна Николова, д. н., други преподаватели и студенти от програмите на департаментите „Право“, „История“, „Философия“, Център Български институт за отношения между хората, „Нова българистика“ и др.

Темата ще засегне правния статус на т. нар. активни борци против фашизма и кахитализма в България в периода 1944 - 1989 г. и психологическите аспекти на въпроса.

Като външни участници и лектори ще бъдат канени представители на Комисията по досиетата, Държавна агенция „Архиви“ и др.

За първи път в България академичната общност подема разговор за близкото минало на България. В основата на този проект ще са историко-правните изследвания на тоталитарната държава в областта на личните права на гражданите; правото на собственост; наказателното право; културата и образованието в България в периода 1944 – 1989 г.; религиозните права на българските граждани в периода на комунизма; правен статус на „Държавна сигурност“; правна основа и функциониране на съдебната система и процесуалното законодателство; историко-правни аспекти на т. нар. Възродителен процес; отразяване на близкото минало от медиите днес; разбиране и осмисляне на понятието „европейска памет“ и др.