Събития

pravo-istoria_678x410_crop_478b24840a
28.03.2018 13:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“

Тема: Задължението за полагане на труд в Конституцията от 1947 г.

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Право“ и департамент „История“

Водещ:
доц. д-р Ивайло Стайков 

Модератор:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Участници:
доц. д-р Веселин Методиев, доц. д-р Лъчезар Стоянов, проф. Райна Николова, д. н., други преподаватели и студенти от департаментите „Право“, „История“, „Философия“, „Нова българистика“, „Икономика“, Център Български институт за отношения между хората и др.

Темата ще засегне задължението за полагане на труд, предвидено в Конституцията на Народна република България от 1947 г.

Доц. д-р Ивайло Стайков е преподавател по трудово и осигурително право; член на Съвета на департамент „Право“ на НБУ и адвокат. Неговите научни интереси са в областта на трудовото право; осигурителното право; социалното и здравно законодателство; гражданското и търговско право; право на концесиите; антидискриминационното право; медиацията. Автор е на няколко монографии, на множество научни студии и статии. Член на Съюза на юристите в България.