Събития

ognyan-zlatev_678x410_crop_478b24840a
05.12.2018 16:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Дипломатът на 21 век “Getting to Know Diplomacy and Diplomats”. Да разбираме дипломацията и дипломатите“

Публична лекция и дискусия на г-н Огнян Златев (Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България) на тема: Дипломацията на Европейския съюз

Корпус 1, 310 аудитория „Професор Петър Мутафчиев“


Организатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Политически науки“


Тема:
Дипломацията на Европейския съюз


Лектор:
г-н Огнян Златев (Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България)


Модератор:
гл. ас. д-р Иван Начев, Ръководител на департамент „Политически науки“

 

Семинарът е насочен към студенти в бакалавърски и магистърски програми на департаментите „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и др. с цел по-добро познаване на някои специфични аспекти на международните отношения, а именно работата и ролята на посланиците.

Семинарите ще дадат възможност на студентите да обменят мнения и идеи за ролята и отговорностите на дипломатите в 21 век.

За участието си студентите ще могат да получат кредити от извънаудиторни курсове.

Ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език.

Календар на семинара:


24 октомври 2018 г. * Н.Пр. Григориос Василконстандакис (Гърция)
(16:30) Двустранната дипломация между съседни държави

14 ноември 2018 г. * Н.Пр. Ирит Лилиан (Израел)
(16:30) Научна дипломация

05 декември 2018 г. * Н.Пр. Огнян Златев (Ръководител на Представителството на Европейския съюз в България)
Дипломацията на Европейския съюз

16 януари 2019 г. * Н.Пр. Стефано Балди (Италия)
Изкуството на дипломацията или дипломацията на изкуството


Огнян Златев

Огнян Златев e ръководител на Представителството на Европейската комисия в София от 2013 г. Работи за Европейската комисия от 2011 г. като началник на отдел „Комуникации“ в Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. Той има значителен опит в сферата на комуникациите, развитието на медиите и управлението на неправителствени организации.

Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Класическа филология“.

Бил е сътрудник в БНР в редакция „Международна информация“. Преди да постъпи в ЕК, е бил член на УС на БНТ. През 1998 г. основава и управлява неправителствената организация Център за развитие на медиите в България, която успешно се развива през годините и създава контакти не само с българските журналисти в страната, но и участва на регионално равнище в различни мрежи, които са се създали на Балканите.

Като екперт е работил за ЮНЕСКО.

Председател е и на Мрежата за професионализиране на медиите в Югоизточна Европа. Сред другите длъжности, които е заемал, са директор на Информационния център на Институт „Отворено общество“ в София, ръководител на Центъра на Би Би Си в България и служител по обмен на специалисти в Британския съвет в България.

Освен това е бил и представител на ОССЕ по теми като саморегулация в медиите, свобода на печата в страни в преход, като страните в Централна Азия, Кавказкия регион, Близкия Изток.

Работил е и за Световната банка.