facebook

Събития

img-4846_678x410_crop_478b24840a
10.11.2021 18:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Европеизацията като не-линеен процес. Преоценка на ценностите в българското общество“

Нелинейната трансформация на българското общество

Корпус 1, зала 20

Организатори:
Център за изследване на европейските ценности
департамент „Политически науки“
департамент „Философия и социология“

Водещ:
професор Георги Фотев, д.н.

Модератори:
проф. Христо Тодоров, д.н., проф. д-р Васил Гарнизов, д-р Иван Начев

Семинарът е насочен към анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

Ръководители на семинара: проф. Георги Фотев, д.н., проф. д-р Васил Гарнизов, проф. Христо Тодоров, д.н., д-р Иван Начев

Проф. Г. Фотев е National Program Director – EVS, почетен професор и сенатор на НБУ, директор на Център за изследване на европейските ценности.