facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
20.04.2022 18:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Европеизацията като не-линеен процес. Преоценка на ценностите в българското общество“

Тема: Преоценка на семейните ценности

Корпус 1, зала 20

Организатори:
Център за изследване на европейските ценности,
департамент „Политически науки“
департамент „Философия и социология“

Лектор:
доц. д-р Христо Гьошев

Модератори:
проф. Христо Тодоров, проф. Васил Гарнизов, д-р Иван Начев

Семинарът е насочен към анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

Ръководители на семинара: проф. Георги Фотев, проф. Васил Гарнизов, проф. Христо Тодоров, д-р Иван Начев

Христо Гьошев е доктор по философия и доцент в департамент „Философия и социология“ на Нов български университет. Води курсове от областите история на философията и съвременна теоретична и практическа философия. Изследователските му интереси са свързани с аналитичната философия, социалната философия и съвременната морална и политическа философия. Специализирал е в Центъра за академични изследвания в София (2017-2018). Автор е множество публикации на български и английски език.