Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
20.03.2018 09:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“ 

Тема: „Правата на човека в системата на ООН“

Корпус 1, зала 305

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Политически науки“
департамент „Социална работа и здравеопазване“

Водещ:
доц. д-р Михаил Иванов

Модератор:
проф. д-р Анна Кръстева

Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Катерина Йочева ,гл. ас. Силвия Цонева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова, и други преподаватели и студенти от НБУ

Семинарът ще постави във фокуса на институционалната реализация на правата на човека в системата на ООН, вкл. сложните за решаване проблеми, свързани с малцинствата и вероизповеданията.

Михаил Иванов е съветник на Президента на Република България по национално-етническите въпроси и вероизповеданията (1990-1997 г. Той е инициатор, говорител и секретар на Комитета за национално помирение, организация за толерантни междуетнически отношения и малцинствени права в България.

През 2001-2005 г. е секретар на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет. Разполага с богат институционален опит в областта на правата на човека и е бил хоноруван преподавател по „Права на човека“ в рамките на програмата на департамент „Политически науки“, на НБУ.