Събития

books4_678x410_crop_478b24840a
16.10.2018 18:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“

Тема: „Влияние на международноправните актове в областта на правата на човека върху полското национално законодателство“

Корпус 1, зала 512

Организатор:
департамент „Право“
департамент „Политически науки“
департамент „Социална работа и здравеопазване“

Лектор:
гл. ас. д-р Katarzyna Kita-Waleka

Дискутанти:
проф. д-р Благой Видин
доц. д-р Катерина Йочева
гл. ас. д-р Силвия Цонева

Участници:
преподаватели и студенти от МП „Право“ и гости

Лекцията е посветена на правата на човека като разглежда международните актове в тази област, със специален акцент върху влиянието им върху полското законодателство в сферата на: правото на живот, унизително и нечовешко третиране, правото на справедлив процес и правото на личен и семеен живот.
Лекторът гостува в НБУ в рамките на преподавателски обмен по програма „Еразъм +“.
Преподавател е в университета Jan Kochanowski в Kielce, Полша.
Специалист е по наказателно право, криминология и права на човека.