Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
27.03.2018 09:40
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“: Правата на децата в системата на социална закрила

Корпус 1, зала 305

Организатори:
департамент „Право“, 
департамент „Политически науки“
департамент „Здравеопазване и социална работа“ 

Водещ:
Емил Тодоров

Модератор:
проф. д-р Анна Кръстева

Дискутанти:
доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. д-р Деяна Марчева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ

Семинарът ще постави във фокуса системата на социалната закрила на децата в България, държавната политика и законодателство. Ще бъдат дискутирани инструментите на Агенция за социално подпомагане по отношение на изпълнение на политиките за закрила на детето в България.

Емил Тодоров e Директор на дирекция „Закрила на детето“ към Агенция за социално подпомагане. Работи в системата за социална закрила от 1992 г., като е заемал последователно следните длъжности: социален работник в Общинска служба за социално подпомагане, началник на отдел „Социално подпомагане“ към Дирекция „Социално подпомагане“, главен инспектор в Инспектората на Агенцията за социално подпомагане, началник отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ в Агенцията за социално подпомагане. През последните 6 години заема длъжността директор на Дирекция „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане.

Взема активно участие в различни работни групи, свързани с темата за закрила на децата. Участва в семинари, кръгли маси и други събития, организирани от различни институции и организации по проблемите на закрила на децата.